Terms and conditions

1. By ordering a subscription, you agree to be bound by your order for the respective year. You can pay through paypal using your paypal account or a major credit card.

2. The issues are delivered by mail. The seller is not responsible for any damage occured after the article is being sent; however we will make every effort to investigate missing items.

3. Our relationship is governed exclusively by the laws of the Czech Republic with the exclusion of United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). In case of any discrepancies between the English and the Czech version of these Terms and conditions, the Czech version shall prevail. All disputes related herewith shall be decided by the courts of the Czech Republic, namely by the general court of the seller.

Seller: Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář

Všeobecné obchodní podmínky

1. Objednávkou předplatného jste jí vázáni po celý příslušný rok. Platbu provedete přes paypal, a to buď běžnou platební kartou nebo svým účtem paypal.

2. Časopis je zasílán poštou. Prodávající neodpovídá za škody způsobenou během přepravy, přesto však podnikneme vše co bude možné k prošetření ztráty zásilky.

3. Náš poměr se řídí výlučně právem České republiky s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (č. 160/1991 Sb.). V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi verzí anglickou a českou, česká verze je rozhodující. Jakékoli spory související s touto smlouvou (těmito podmínkami) budou rozhodovány českými soudy, konkrétně obecným soudem prodávajícího.

Prodávající: Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář